Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


stonozka.png

Zahájen zkušební provoz

Dne 1. února 2012 byl v Praze 8 zahájen zkušební provoz Akademického centra předškolních dětí Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 9. března 2012.

1. 2. 2012