Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


stonozka.png

Přínosy pro rodiče

 o-centru3.jpg

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • možnost návratu do pracovního procesu
 • udržení kontaktu s vysoce kvalifikovanou profesí
 • klid na práci
 • finanční dostupnost péče o dítě
 • zvýšení sounáležitosti se zaměstnavatelem
 • snížení diskriminace žen při návratu k profesi po mateřské nebo rodičovské dovolené
 • sladění soukromého a pracovního života

 

 

o_centru.jpg