Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


stonozka.png

Přínosy pro děti

 

prinosdeti.jpg
 Zdroj: SSČ AV ČR, v.v.i.
 
  • individuální přístup (2 pedagožky)
  • domácí prostředí
  • pozvolná socializace a přechod z rodinného prostředí do předškolního zařízení
  • obohacující bloky zájmového vzdělávání (hudební, výtvarná, tělesná výchova)
  • nenásilné a zjednodušené seznámení s obory, ve kterých pracují jejich rodiče
  • komunikační rozvoj prostřednictvím přednášek, diskuzí, exkurzí