Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


stonozka.png

Školky  > O centru  > OPPA

Operační program Praha – Adaptabilita

 

oppa.jpg
Finance:  z Evropského sociálního fondu
Cíl:  prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů  a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů
Zaměření:  podpora souladu pracovního a soukromého života
Prioritní osa:  č. 2 - Podpora vstupu na trh práce