Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


stonozka.png

Akademické centrum pro předškolní děti Mazánek

Vítejte na stránkách projektu Akademického centra předškolních dětí Mazánek!
 
Akademie věd ČR má velký zájem na udržení kontaktu mladých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracovišť AV ČR s vývojem v dané profesi a na jejich rychlejším návratu do pracovního procesu po narození dítěte.
 
Jednotlivé ústavy AV ČR vyjadřují naléhavou potřebu zřízení odpovídajících předškolních zařízení pro děti svých zaměstnanců nejen v Praze, ale také v Brně, a proto Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., připravilo pilotní projekt Akademického centra předškolních dětí (ACPD) v lokalitě Na Mazance v Praze 8 pro děti zaměstnanců pracovišť AV ČR.
 
Na základě žádosti uplatněné do 4. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita se podařilo získat i dotaci na provoz centra od Magistrátu hl. m. Prahy a vybudovat první centrum.